Hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol)

Hart- en vaatziekten is een naam die veel verschillende ziekten aan het hart- en de bloedvaten bevat. In Nederland overlijden jaarlijks 40.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Dit maakt het dan ook één van de belangrijkste doodsoorzaken. Bij hart- en vaatziekten kan de voeding een belangrijke rol spelen.  

Hypertensie
Bij hypertensie, ook wel hoge bloeddruk genoemd, staat er teveel druk op de bloedvaten. Dit kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. Ook de voeding kan hierin een grote rol spelen.

Verhoogd cholesterol
Ook kan u te maken krijgen met een verhoogd cholesterol. Hierdoor kunnen uw aderen langzaam dichtslibben. Evenals bij hypertensie, speelt ook bij een verhoogd cholesterol de voeding een belangrijke rol.

Ik zal samen met u gaan kijken naar uw huidige voedingspatroon. De aanpassingen zal ik samen met u doornemen en samen gaan wij op zoek naar een gezondere leefstijl die u kunt aannemen.

Meer informatie over hart- en vaatziekten kunt u vinden op: https://www.hartstichting.nl/