Nierziekten

De nieren zijn belangrijk bij het filteren van het bloed. Wanneer de nieren niet meer goed werken, verlaten de afvalstoffen het lichaam niet/in mindere mate met de urine. Door te kijken naar het voedingspatroon kan de aanmaak van afvalstoffen beperkt worden, waardoor de klachten afnemen. Tevens kan het een verdere achteruitgang van de nieren vertragen. Ik kijk graag met u naar uw huidige voedingspatroon. Op deze manier kunnen we aanpassingen doorvoeren waar nodig!  

Meer informatie over nierziekten kunt u vinden op: https://www.diabetesfonds.nl/home