(Wedstrijd)sport

Voeding speelt een belangrijke rol bij sport. Zowel bij duur- kracht als teamsport is het een prestatiebepalende factor. Niet alleen voeding, maar ook de lichaamssamenstelling en het lichaamsgewicht zijn van invloed op de sportprestatie. Ik streef naar volwaardige (sport)voeding afgestemd op het individu en de sport. Het doel kan bijvoorbeeld verbeteren van de sportprestaties zijn, maar bijvoorbeeld ook het bevorderen van het herstel- en revalidatieproces.